Luật EB-5 gia hạn đến ngày 30/09/2017

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017

Trong cuối tuần qua, chính phủ Mỹ đã thông qua biểu quyết gia hạn hoạt động cho chính phủ đến cuối năm 2017. Theo đó, Quốc hội Mỹ đã chấp thuận gia hạn hoạt động tạm thời cho chương trình EB-5 đến hết 30/09/2017 mà không có bất kì thay đổi nào.

Nhà đầu tư nên liên hệ luật sư di trú của mình để hiểu rõ hơn về EB-5 và nhận xét của luật sư về các thay đổi luật sắp tới.

Vì thời gian hoàn thành hồ sơ có thể kéo dài, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu thêm về các cơ hội tại Prime Group dành cho nhà đầu tư EB-5!