Tháng: May 2016

Kỷ niệm Khai trương Marriot Hotel Residence Inn

Khách sạn Residence Inn Marriott tại Chicago, với 381 phòng sang trọng, là khách sạn lớn nhất trong chuỗi Residence Inn của Marriott trên thế giới. Trong ngày khai trương của khách sạn vào tháng 11, Michael W. Reschke, Chủ tịch và Giám đốc điều hành Prime Group, Inc là pháp nhân quản lý tài… Read more »