Tháng: April 2017

Luật EB-5 gia hạn đến ngày 30/09/2017

Thứ sáu, ngày 28 tháng 4 năm 2017 Trong cuối tuần qua, chính phủ Mỹ đã thông qua biểu quyết gia hạn hoạt động cho chính phủ đến cuối năm 2017. Theo đó, Quốc hội Mỹ đã chấp thuận gia hạn hoạt động tạm thời cho chương trình EB-5 đến hết 30/09/2017 mà không có… Read more »

Luật EB-5 sẽ thay đổi thế nào vào 28/04/2017?

Thứ sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2017 – Henderson Le Theo như dự kiến, dự thảo luật EB-5 mới của chính phủ Mỹ sẽ được trình lên Quốc hội thông qua vào ngày 28/04/2017, thay thế bộ luật cũ đã gần 30 năm tuổi. Tuy nhiên, thành viên cả hai Đảng Dân Chủ và… Read more »