Tháng: November 2017

Những gì có thể thay đổi trong chính sách EB5 mới

11/6/2017 Số tiền đầu tư EB-5 sẽ sớm được tăng lên cho nên mọi người quan tâm câu hỏi, vậy số tiền mới là bao nhiêu? Tập thể lãnh đạo tư pháp Hạ viện và Thượng viện vừa tiết lộ đề nghị được gọi là “mới nhất, tốt nhất, và sau cùng”. Những tuần gần… Read more »