Tháng: December 2017

Chương trình EB-5 mở rộng đến ngày 19 tháng 1 năm 2018

Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017 Chỉ với vài giờ rỗi để tránh tình trạng chính phủ ngừng hoạt động, vào ngày 21 tháng 12 Hạ viện và Thượng viện đã thông qua giải pháp ngắn hạn tiếp tục (CR) cho các hoạt động tài trợ liên bang đến ngày 19 tháng 01…. Read more »