Tháng: January 2018

Yêu cầu EB-5 của Việt Nam vượt quá mong đợi

Thứ sáu, ngày 26 tháng 1 năm 2018 Phân tích gần đây từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và từ IIUSA nêu ra một thực tế. Người nộp đơn xin EB-5 tăng đến 190% từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2017. Một nửa trong số 700 visa EB-5 đã cấp cho Việt Nam chỉ… Read more »