Tháng: March 2018

IIUSA đã ra thông báo mất cơ hội cho gia hạn thêm thời gian cho EB-5

Thứ tư 21 Tháng ba, năm 2018 Ngày 20 tháng 3 năm 2018, trang đầu tư Mỹ (IIUSA) (https://iiusa.org/blog/iiusa-statement-missed-opportunity/)đã tuyên bố chương trình EB-5 không nhận được sự ủng hộ của lưỡng viện Hoa Kỳ, do đó sẽ không được thông qua trong dự luật ngân sách sắp tới, dự luật ngân sách Quốc hội… Read more »

Điều khoản cải cách EB-5

Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018 Trong tháng này, các thành viên của quốc hội đã đệ trình bản thảo nhằm cải cách chương trình EB-5 Những đề xuất được gọi là điều khoản cải cách visa đầu tư định cư và trung tâm vùng (EB-5 Reform Act), nếu được phê chuẩn, sẽ… Read more »