Tháng: October 2018

Gia hạn chương trình trung tâm vùng EB-5

Thứ Năm, ngày 4 tháng 10 năm 2018 Theo IIUSA, thứ Sáu, ngày 28 tháng 09 năm 2018, Tổng Thống Trump ký một văn kiện được tiếp tục gia hạn chương trình EB-5 thêm một thời gian ngắn. Dự luật tạm thời này nhằm gia hạn thêm một khoảng thời gian nữa để chính phủ… Read more »