Tháng: November 2018

Thông tin cập nhật Khách Sạn Reserve Hotel – Tin mới nhất

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018 Do có vị trí khách sạn tốt ở trung tâm tài chính Chicago, chúng tôi đã phát triển thành công hai khách sạn Marriott (610-key JW Mariott and 381-key Residence Inn) và cũng nghiên cứu những lợi ích kinh tế khi xây thêm phòng ở tầng trên… Read more »