Tháng: March 2019

Cập nhật quy định và gia hạn chương trình EB-5

Thứ Hai ngày 4 tháng 3 năm 2019 Tổng thống Trump đã ký Đạo luật Ngân Sách Bổ sung Consolidated Appropriations Act, năm 2019 (hay dự luật tài trợ liên bang) vào ngày 15 tháng 2, do đó tránh được sự tinh giản một phần nội các. Dự luật chi tiêu tạo quỹ tài trợ… Read more »