Tháng: May 2019

Dự đoán và cập nhật về tình hình visa EB-5

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019 Vào ngày 6 tháng 5 năm 2019, ông Charlie Oppenheim, Chánh Văn phòng Kiểm soát Visa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với tư cách là người thuyết trình chính, đã tham dự ở Hội nghị Vận động Chính sách EB-5 của IIUSA tại Washington DC. Trong phần… Read more »