Thời điểm hoàng hôn của chương trình EB-5 thông qua Trung tâm Vùng

Thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2019

Đó là ngày 30/09/2019, khi mà các chuyên gia trong lĩnh vực di trú khăp nơi đều tin rằng những quyết định liên quan đến chương trình EB-5 thông qua Trung tâm Vùng sẽ được bao gồm trong Dự luật sắp tới đây của Quốc hội, và sẽ được thông qua mà không có bất kì sự cải cách hay phản đối nào. Tuy nhiên, vẫn còn một vài tháng nữa cho đến lúc tất cả các dự luật được phê duyệt.

Với việc thi hành hiệp định cải cách luật cho chương trình EB-5 (RIN 1615-AC07), có khả năng Quốc Hội sẽ đưa ra một số thay đổi quan trọng đến với chương trình. Thực tế cho thấy, chương trình EB-5 thực sự cần có thêm số lượng Visa và giới hạn Visa cho mỗi đất nước. Nếu không có bất kì thay đổi nào, danh sách chờ sẽ vẫn tiếp tục dài hơn nữa. Hiện tại, hai điều luật mới đang trong giai đoạn xây dựng và thông qua, đó là:
· RIN 1615-AC11, Qui định về chương trình Trung tâm Vùng, điều luật này sẽ thay đổi việc chỉ định Trung tâm Vùng và qui trình của chương trình.
· RIN 1615-AC26, Tổ chức lại Chương trình Đầu tư Định cư, điều luật này đang thu hút dư luận về những đề xuất trong việc kiểm tra và giám sát, thúc đẩy việc đầu tư vào khu vực ngoại ô, xác định lại các yếu tố trong yêu cầu tạo công ăn việc làm, và quyết định các điều kiện cho việc chỉ định và tổ chức trung tâm vùng.

Hiện đại hóa chương trình đầu tư nhập cư EB-5 Xuất bản trong Đăng ký liên bang

Thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2019

Quy định hiện đại hóa chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 (RIN 1615-AC07) được công bố vào ngày 24 tháng 7 năm 2019 trong Đăng ký liên bang. Quy tắc này có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, 120 ngày kể từ ngày xuất bản trong Đăng ký Liên bang.

Quy định cuối cùng này tăng số tiền đầu tư tối thiểu từ 1.000.000 đô la lên 1.800.000 đô la và từ 500.000 đô la đến 900.000 đô la trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA). Theo chỉ định TEA các quy tắc được xác định lại, khái niệm về một khu vực nông thôn của TEA vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, khu vực thất nghiệp cao chỉ được chỉ định bởi USCIS, chứ không phải bởi các tiểu bang như hiện nay. Ngoài ra, quy tắc đáo hạn cũng dựa trên ngày ưu tiên; thủ tục USCIS được làm rõ để xin bỏ thường trú có điều kiện, và một số thay đổi nhỏ khác.

Quy tắc mới này sẽ có hiệu lực sau 120 ngày, trừ khi có kiện tụng chống lại USCIS liên quan đến quy định này, hoặc có luật mới trên quy định này. Để hiểu chi tiết quy tắc, vui lòng đọc toàn bộ tài liệu của Quy định tại https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-07-24/pdf/2019-15000.pdf

Reference:
EB-5 Immigrant Investor Program Modernization, 84 Fed. Reg. 142 (July 24, 2019). Federal Register

Ấn Độ đã nhận được tin Ngày đáo hạn của mình trong Bản tin Visa tháng 7

Thứ tư ngày 26 tháng 6 năm 2019

Bản tin Visa tháng 7 năm 2019 được xuất bản bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ – Cục Lãnh sự quán (DOS). Ấn Độ và Việt Nam mỗi nước sẽ đạt hạn ngạch visa EB-5 hàng năm trong tháng 7, điều này phù hợp với bản tin được cấp bởi ông Charlie Oppenheim, Chánh Văn phòng Kiểm soát Visa tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tại hội nghị IIUSA tháng trước. Bản tin cho biết trong số 3 quốc gia này có ngày đáo hạn thị thực EB-5:
• Trung Quốc (đại lục) ngày 1 tháng 10 năm 2014
• Ấn Độ: ngày 1 tháng 5 năm 2017
• Việt Nam: ngày 1 tháng 10 năm 2016

Cũng được nêu trong bản tin tháng 7 của DOS, cả Việt Nam và Ấn Độ sẽ có cùng ngày với Trung Quốc, trong phần còn lại của năm tài chính. Hơn nữa, IIUSA dự đoán rằng đây chỉ là tạm thời, với tài khóa mới bắt đầu vào tháng 10, Ấn Độ có thể sẽ tiến tới mùa hè hoặc mùa thu năm 2017, và Việt Nam có thể sẽ tiến tới mùa thu hoặc đầu mùa đông năm 2016, vào lúc tháng đầu tiên của năm tài khóa 2020.

Reference:
U.S. Department of State – Bureau of Consular. (2019) Table: FINAL ACTION DATES FOR EMPLOYMENT-BASED PREFERENCE CASES. Retrieved from https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2019/visa-bulletin-for-july-2019.html

Invest In the USA (IIUSA). (2019). U.S. DOS Publishes July Visa Bulletin: India to be Subject to a Final Action Date for First Time. Retrieved from https://iiusa.org/blog/july-visa-bulletin-india-final-action-date/

Dự đoán và cập nhật về tình hình visa EB-5

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2019, ông Charlie Oppenheim, Chánh Văn phòng Kiểm soát Visa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với tư cách là người thuyết trình chính, đã tham dự ở Hội nghị Vận động Chính sách EB-5 của IIUSA tại Washington DC. Trong phần trình bày của mình, ông Oppenheim đã chia sẻ một số dữ liệu về thị thực EB-5 trong năm tài chính 19, và cũng đưa ra dự đoán về ngày cuối cùng của EB-5. 【Xin xem thuyết trình của ông Charlie Oppenheim qua trang web: https://iiusa.org/wp-content/uploads/2019/05/IIUSA-2019-EB5-Advocacy-Conference-Visa-Update-with-Charles-Oppenheim-1. pdf】

Dựa trên việc sử dụng visa hiện tại, ông Oppenheim xác nhận rằng Ngày đáo hạn Ấn Độ vào tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm 2019. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ đáo hạn và vẫn là ngày 1 tháng 10 năm 2014, cũng như Việt Nam vẫn là ngày 1 tháng 10 năm 2016; Brazil, Hàn Quốc và Đài Loan sẽ vẫn như hiện tại cho đến hết năm 2014.

Table 1.

Note: Reprinted from EB-5 Final Action Date Predictions from the U.S. Department of State, retrieved from https://iiusa.org/blog/eb-5-final-action-date-predictions-from-the-u-s-department-of-state/.

Reference:
Invest In the USA (IIUSA). (2019). EB-5 Final Action Date Predictions from the U.S. Department of State. Retrieved from

EB-5 Final Action Date Predictions from the U.S. Department of State

EB-5 chính sách Tái bố trí

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2019

Theo chính sách hiện hành của USCIS, mọi Nhà đầu tư EB-5 được yêu cầu giữ vốn đầu tư ” có nguy cơ” với Doanh Nghiệp Thương Mại Mới cho tới khi sống như thường trú nhân tạm thời trong hai năm, gọi là thời điểm duy trì) Do các nhà đầu tư EB-5 phải đối mặt với tồn đọng hạn ngạch EB-5 hoặc đáp ứng vấn đề duy trì thời gian nhiều người cần phải giữ lại vốn đầu tư “rủi ro” của họ với thời hạn cho vay dài hơn 5 năm. Miễn là I-829 chưa được phê duyệt, cần thiết việc tái bố trí.

IIUSA đã gửi một văn bản tới USCIS liên quan đến chính sách bố trí lại vào ngày 8 tháng 4 Trong đó, IIUSA bày tỏ mối quan tâm trong việc thiếu hướng dẫn tái triển khai và triển khai đã tác động to lớn đối với chính sách EB-5. Văn bản kết luận rằng IIUSA duy trì đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng với USCIS nhằm thực hiện bền vững chính sách Tái bố trí.

IIUSA nêu trong văn bản,
• Luật EB-5 không yêu cầu tái bố trí lại rủi ro trong NCE
• Nếu việc tái bố trí lại là cần thiết, bất kỳ trường hợp nào trong NCE cũng phải được chấp nhận
• Việc tái bố trí nên được áp dụng cho bên ngoài khu vực trung tâm vùng và khu vực TEA
• Cần làm rõ các chính sách tái triển khai liên quan đến thay đổi cơ sở vật chất và lấy lại tiền

IIUSA đề xuất:
• Sửa đổi tài liệu dự án lại để đáp ứng yêu cầu tái đầu tư không được thay đổi các mục chính
• Việc triển khai lại trước khi có thẻ xanh có điều kiện được coi là thay đổi không quan trọng; và
• Nhà đầu tư có quyền rút tiền trong quá trình triển khai lại. Điều này nên được coi là không vi phạm các yêu cầu của luật EB-5.

Reference:
Invest In the USA (IIUSA). (2019). IIUSA Sends Memo to USCIS on Redeployment Policy. Retrieved from
https://iiusa.org/blog/iiusa-sends-memo-to-uscis-on-redeployment-policy/.

Cập nhật quy định và gia hạn chương trình EB-5

Thứ Hai ngày 4 tháng 3 năm 2019

Tổng thống Trump đã ký Đạo luật Ngân Sách Bổ sung Consolidated Appropriations Act, năm 2019 (hay dự luật tài trợ liên bang) vào ngày 15 tháng 2, do đó tránh được sự tinh giản một phần nội các.
Dự luật chi tiêu tạo quỹ tài trợ chính phủ liên bang và gia hạn sự ủy quyền cho Chương trình Trung tâm vùng EB-5 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2019. Các bên liên quan EB-5 đang nổ lực nhằm cải cách EB-5 và tái ủy quyền dài hạn.

Các hoạt động điều tiết hiện đang được xem xét trong danh mục của Cục Quản lý Hành Chính và Ngân sách Hoa Kỳ (OMB) cho thấy Quy chế hiện đại hóa EB-5 đã được đề xuất vào Thứ Sáu ngày 22/2/2019 trong giai đoạn đánh giá OMB. Đánh giá của OMB là bước cuối cùng trong tiến trình thiết lập các Quy tắc trước khi công bố ở tạp chí Đăng Ký Liên Bang.

Tóm tắt các thay đổi Chương trình Đầu tư Nhập cư EB-5 được công bố trong NPRM (Thông báo Làm Luật theo Đệ Trình) theo RIN: 1615-AC07, đã được công bố vào tháng 1 năm 2017. Bộ An ninh Nội Địa Mỹ (Department of Homeland Security) hay DHS chỉ mất hai năm để thực hiện một số thay đổi:
• Tăng số tiền đầu tư EB-5 chuẩn tối thiểu lên $ 1.800.000, hoặc $ 1.350.000 trong vùng TEA.
• TEA là khu vực tỷ lệ thất nghiệp cao và được khuyến khích giảm 25% số tiền đầu tư (không nằm trong các yếu tố / ưu đãi khác theo Đệ trình của Quốc hội).
• TEA là vùng được chỉ định cho vùng có chỉ số thất nghiệp cao tại các hạt, thành phố hoặc trong khu vực được điều tra dân số. DHS là cơ quan chịu trách nhiệm chỉ định khu vực TEA.
• Bảo vệ ngày ưu tiên (nhà đầu tư có đơn I-526 được phê duyệt có thể chọn nộp một đơn I-526 mới trong khi vẫn giữ ngày ưu tiên ban đầu, và tuân theo một số quy chế nhất định).
• Vợ / chồng và con cái có thể nộp đơn I-829 mà không phụ thuộc đơn của chính nhà đầu tư.
• Các thay đổi khác.

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG TÂM VÙNG EB-5 NHẬN TÁI ỦY QUYỀN TRONG 03 TUẦN

Hôm Thứ Ba, ngày 29 tháng 1 năm 2019

Chương trình Trung tâm vùng EB-5 được Ủy quyền cấp năm 2018 đã hoạt động trở lại sau khi Tổng thống Trump ký dự luật chi tiêu ngắn hạn để chấm dứt việc chính phủ ngưng hoạt động cục bộ và tái hoạt động vào tối thứ Sáu tuần trước. Nghị quyết này sẽ gia hạn việc ủy quyền và tài trợ vốn trước đây thêm 3 tuần nữa cho đến ngày 15 tháng 2 năm 2019.

Trong thời gian ngừng hoạt động từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 25 tháng 1, USCIS tiếp tục nhận hồ sơ Trung tâm vùng I-526 và I-485, tuy nhiên các phán quyết sẽ được trì hoãn. IIUSA cam kết sẽ tiếp tục đến thăm các quan chức và ủng hộ Chương trình Trung tâm khu vực EB-5 thay mặt cho các bên liên quan.

Reference:
Invest In the USA (IIUSA). (2019). EB-5 Regional Center Program Receives Three-Week Extension. Retrieved from https://iiusa.org/blog/eb-5-regional-center-program-recieves-three-week-extension/