Tiến độ EB-5 trong đại dịch

Thứ tư, Ngày 27 tháng 5, 2020

Chính phủ Hoa Kỳ đã bận rộn xem xét cách sử dụng chính sách nhập cư như một công cụ để giảm thiểu cuộc khủng hoảng COVID-19. Cho đến bây giờ, chương trình EB-5 đã không bị cản trở, ngoại trừ một số phản đối, chẳng hạn như thượng nghị sĩ Grassley gửi một bức thư cho tổng thống yêu cầu mở rộng các cuộc ngăn chặn người nhập cư hiện nay bao gồm công nhân nhập cư, học viên, và nhà đầu tư EB-5.

Những người làm EB-5 mong rằng ứng viên có thể hưởng lợi gián tiếp vào năm tới từ các biện pháp đang được ban hành nhằm ngăn chặn các loại thị thực khác trong năm nay. Bản tin mới nhất của thị thực tiết lộ tiếp tục tiến cho EB-5 ngày đáo hạn.

Ngày lùi hạn cho người nộp đơn xin thị thực EB-5 cho các nước trong Bản tin Visa tháng 6, 2020 như sau:
• Trung Quốc: ngày 15 tháng 7, 2015 (thêm 2 tuần từ tháng 5 trong Bản tin);
• Ấn Độ: 1 tháng 1, 2020 (thêm 2 tháng kể từ tháng 5 trong Bản tin);
• Việt Nam: 22 tháng 4, 2017 (thêm 3 tuần từ tháng 5 trong Bản tin).

Theo Bản tin Ngày lùi hạn cho Tháng sáu 2020

Reference:
U.S. Department of State – Bureau of Consular. (2020) Table: FINAL ACTION DATES FOR EMPLOYMENT-BASED PREFERENCE CASES. Retrieved from https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin/2020/visa-bulletin-for-june-2020.html

USCIS tại thời gian của Coronavirus 2019

Thứ hai, Tháng ba 30, 2020

Công dân Hoa Kỳ và các dịch vụ nhập cư (USCIS) tạm thời tạm ngưng dịch vụ tại các địa điểm nhằm làm chậm sự lây lan của Coronavirus 2019 (COVID-19). Văn phòng USCIS được lên kế hoạch mở lại vào ngày 7 tháng 4 trừ khi lệnh đóng cửa nơi công cộng được mở rộng thêm thời gian hơn nữa. Mặc dù các địa điểm này được đóng cửa, nhân viên USCIS đang tiếp tục những công việc mà không liên quan đến tiếp xúc với công chúng. Điều đó có nghĩa là văn phòng chương trình đầu tư nhập cư (IPO) đang tiếp tục xem xét đơn xin I-526, I-829, và I-924, và ngừng các trung tâm vùng. Nhà đầu tư EB-5 tại giai đoạn xin thị thực sẽ bị ảnh hưởng tất cả các cuộc hẹn xin lăn tay đã tạm đình chỉ cho đến khi ít nhất ngày 7 tháng tư, tất cả các cuộc hẹn khác sẽ được dời lại lần nữa cho tới khi USCIS hoạt động bình thường.

Reference:
U.S. Citizenship and Immigration Services. (2020). USCIS Response to Coronavirus 2019 (COVID-19). Retrieved from https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-2019-covid-19

S Lazicki. (2020, March 27 EB-5 updates and resources under COVID-19 (updated). Retried from https://blog.lucidtext.com/

Để hồ sơ được đủ điều kiện

Thứ năm, ngày 27 tháng 2 năm 2020

Trên bản tin Visa Tháng ba, ngày lùi hạn Trung Quốc theo diện ưu tiên thứ năm là diện việc làm được tăng 5 tháng, đến ngày 15 tháng 12, 2015. Tiến bộ nhanh chóng này không phải là vì thiếu người Trung Quốc được duyệt I-526, đơn giản chỉ bởi vì ít người được gọi phỏng vấn xin thị thực.

Các bản tin Visa Tháng ba dẫn thêm lời nhắc nhở cho Trung Quốc trong việc được xin phê duyệt I-526 cần phải có “tài liệu đủ điều kiện” tại National Visa Center, nếu không sẽ mất “chỗ”. Đây là hình ảnh từ bản tin Visa Tháng ba.
Tài liệu này https://travel.state.gov/content/dam/visas/PDF-other/NVC_role_in_IVs_for_applicants_November_2016.pdf từ DOS các bước chung NVC để được xem là tài liệu đủ điều kiện.

USCIS điều chỉnh quy trình xét xử đơn xin thị thực EB-5

Thứ tư ngày 29 tháng 1 năm 2020

Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã chính thức công bố thay đổi quy trình cho Mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư, từ người tới trước được ưu đãi trước thành hình thức cấp thị thực.

Theo USCIS, cách thức mới này tương ứng với quy trình xem xét cấp visa khác, phù hợp với mô hình Chương trình Nhà đầu tư nhập cư EB-5 hơn và tăng thêm công bằng trong quản lý chương trình. Phó Giám đốc USCIS Mark Koumans cho biết, cách tiếp cận mới này cho phép những người xin đầu tư EB-5 đủ điều kiện từ các quốc gia được chấp thuận một cách kịp thời để được xem xét xin visa.

Sự thay đổi này phù hợp với quy trình xử lý của Mẫu I-130, của đương đơn, trong các danh mục được cho phép đầu tư. Cách tiếp cận mới đơn giản là ưu tiên ngay lập tức và sẽ không tạo ra các quyền ràng buộc về mặt pháp lý hoặc thay đổi các yêu cầu thực chất. Hàng năm những người nộp đơn ở mỗi quốc gia sẽ được phân bổ thị thực EB-5 tốt hơn. Cách mới kiến nghị đang chờ xử lý, sẽ áp dụng kể từ ngày có hiệu lực. USCIS sẽ thực hiện phương pháp tiếp cận thị thực vào ngày 31 tháng 3 năm 2020.

USCIS sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ công khai vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, từ 11:00 sáng đến trưa, để cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi của công chúng về những thay đổi đối với việc quản lý kho lưu trữ đơn I-526. Các ứng viên từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ đang chờ I-526 cần thông báo công khai về điều này.

Reference:
U.S. Citizenship and Immigration Services. (2020). USCIS Adjusts Process for Managing EB-5 Visa Petition Inventory. Retrieved from https://www.uscis.gov/news/news-releases/uscis-adjusts-process-managing-eb-5-visa-petition-inventory

Chương trình Trung tâm Khu vực Vùng được ủy quyền lại cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020

Thứ Sáu ngày 20 tháng 12 năm 2019

Vào ngày 19 tháng 12, Quốc hội đã thông qua dự luật chi tiêu vào năm 2020, H.R. 1865, góp vốn cho chính phủ liên bang và gia hạn Chương trình Trung tâm khu vực EB-5 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dự luật này đã được gửi cho Tổng thống Trump, mà ông dự kiến sẽ ký.

Phần mở rộng mới 9 tháng này là để các bên liên quan và các nhà lập pháp trong ngành tiếp tục đàm phán để đạt được sự tái ủy quyền dài hạn và hoàn thành cải cách chương trình thông qua luật pháp.

Thượng nghị sĩ Durbin và Leahy đã đề xuất dự luật mới để loại bỏ vấn đề tồn đọng visa nhập cư

Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2019

Vào ngày 16 tháng 10, Thượng nghị sĩ Dick Durbin và Patrick Leahy đã đề xuất Đạo luật Gia hạn Limbo nhằm giải quyết cho các nhân viên và những gia đình nhập cư (RELIEF), biện pháp này để thay thế cho Đạo luật Công bằng cho Người nhập cư có tay nghề (S. 386) do Thượng nghị sĩ Mike Lee từng đề xuất.

Theo Thượng nghị sĩ Durbin, Đạo luật RELIEF mới sẽ loại bỏ:
· Thẻ xanh đã tồn đọng quá 5 năm
· Giới hạn quốc gia đối với thẻ xanh có việc làm
· Trẻ chưa thành niên và người phối ngẫu theo thẻ xanh việc làm vào những chương trình gia đình.

Đạo luật Công bằng cho Người nhập cư có tay nghề cao và Đạo luật RELIEF sẽ bỏ giới hạn nhập cư dựa trên việc làm của mỗi quốc gia. Trong khi Đạo luật Công bằng cho Người nhập cư có tay nghề cao không thay đổi về tổng số lượng nhập cư dựa trên việc làm, Đạo luật RELIEF sẽ tăng số lượng thẻ xanh được cấp mỗi năm và tuyên bố sẽ xóa các tồn đọng hiện tại của thẻ xanh qua việc làm trong năm năm. Đã có cuộc tranh luận căng thẳng đã xảy ra trong Thượng viện Hoa Kỳ. Các thượng nghị sĩ này yêu cầu bản nhất trí (UC) để thông qua các dự luật tương ứng của họ mà đã từng phản đối nhau. Trong tình hình bế tắc hiện tại, chúng tôi đang chờ đợi một số nỗ lực khác để giải quyết vấn đề.

Thời điểm hoàng hôn của chương trình EB-5 thông qua Trung tâm Vùng

Thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2019

Đó là ngày 30/09/2019, khi mà các chuyên gia trong lĩnh vực di trú khăp nơi đều tin rằng những quyết định liên quan đến chương trình EB-5 thông qua Trung tâm Vùng sẽ được bao gồm trong Dự luật sắp tới đây của Quốc hội, và sẽ được thông qua mà không có bất kì sự cải cách hay phản đối nào. Tuy nhiên, vẫn còn một vài tháng nữa cho đến lúc tất cả các dự luật được phê duyệt.

Với việc thi hành hiệp định cải cách luật cho chương trình EB-5 (RIN 1615-AC07), có khả năng Quốc Hội sẽ đưa ra một số thay đổi quan trọng đến với chương trình. Thực tế cho thấy, chương trình EB-5 thực sự cần có thêm số lượng Visa và giới hạn Visa cho mỗi đất nước. Nếu không có bất kì thay đổi nào, danh sách chờ sẽ vẫn tiếp tục dài hơn nữa. Hiện tại, hai điều luật mới đang trong giai đoạn xây dựng và thông qua, đó là:
· RIN 1615-AC11, Qui định về chương trình Trung tâm Vùng, điều luật này sẽ thay đổi việc chỉ định Trung tâm Vùng và qui trình của chương trình.
· RIN 1615-AC26, Tổ chức lại Chương trình Đầu tư Định cư, điều luật này đang thu hút dư luận về những đề xuất trong việc kiểm tra và giám sát, thúc đẩy việc đầu tư vào khu vực ngoại ô, xác định lại các yếu tố trong yêu cầu tạo công ăn việc làm, và quyết định các điều kiện cho việc chỉ định và tổ chức trung tâm vùng.

Hiện đại hóa chương trình đầu tư nhập cư EB-5 Xuất bản trong Đăng ký liên bang

Thứ năm ngày 25 tháng 7 năm 2019

Quy định hiện đại hóa chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 (RIN 1615-AC07) được công bố vào ngày 24 tháng 7 năm 2019 trong Đăng ký liên bang. Quy tắc này có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, 120 ngày kể từ ngày xuất bản trong Đăng ký Liên bang.

Quy định cuối cùng này tăng số tiền đầu tư tối thiểu từ 1.000.000 đô la lên 1.800.000 đô la và từ 500.000 đô la đến 900.000 đô la trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA). Theo chỉ định TEA các quy tắc được xác định lại, khái niệm về một khu vực nông thôn của TEA vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, khu vực thất nghiệp cao chỉ được chỉ định bởi USCIS, chứ không phải bởi các tiểu bang như hiện nay. Ngoài ra, quy tắc đáo hạn cũng dựa trên ngày ưu tiên; thủ tục USCIS được làm rõ để xin bỏ thường trú có điều kiện, và một số thay đổi nhỏ khác.

Quy tắc mới này sẽ có hiệu lực sau 120 ngày, trừ khi có kiện tụng chống lại USCIS liên quan đến quy định này, hoặc có luật mới trên quy định này. Để hiểu chi tiết quy tắc, vui lòng đọc toàn bộ tài liệu của Quy định tại https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-07-24/pdf/2019-15000.pdf

Reference:
EB-5 Immigrant Investor Program Modernization, 84 Fed. Reg. 142 (July 24, 2019). Federal Register