Thời điểm hoàng hôn của chương trình EB-5 thông qua Trung tâm Vùng

Thứ tư ngày 28 tháng 8 năm 2019

Đó là ngày 30/09/2019, khi mà các chuyên gia trong lĩnh vực di trú khăp nơi đều tin rằng những quyết định liên quan đến chương trình EB-5 thông qua Trung tâm Vùng sẽ được bao gồm trong Dự luật sắp tới đây của Quốc hội, và sẽ được thông qua mà không có bất kì sự cải cách hay phản đối nào. Tuy nhiên, vẫn còn một vài tháng nữa cho đến lúc tất cả các dự luật được phê duyệt.

Với việc thi hành hiệp định cải cách luật cho chương trình EB-5 (RIN 1615-AC07), có khả năng Quốc Hội sẽ đưa ra một số thay đổi quan trọng đến với chương trình. Thực tế cho thấy, chương trình EB-5 thực sự cần có thêm số lượng Visa và giới hạn Visa cho mỗi đất nước. Nếu không có bất kì thay đổi nào, danh sách chờ sẽ vẫn tiếp tục dài hơn nữa. Hiện tại, hai điều luật mới đang trong giai đoạn xây dựng và thông qua, đó là:
· RIN 1615-AC11, Qui định về chương trình Trung tâm Vùng, điều luật này sẽ thay đổi việc chỉ định Trung tâm Vùng và qui trình của chương trình.
· RIN 1615-AC26, Tổ chức lại Chương trình Đầu tư Định cư, điều luật này đang thu hút dư luận về những đề xuất trong việc kiểm tra và giám sát, thúc đẩy việc đầu tư vào khu vực ngoại ô, xác định lại các yếu tố trong yêu cầu tạo công ăn việc làm, và quyết định các điều kiện cho việc chỉ định và tổ chức trung tâm vùng.

EB-5 chính sách Tái bố trí

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2019

Theo chính sách hiện hành của USCIS, mọi Nhà đầu tư EB-5 được yêu cầu giữ vốn đầu tư ” có nguy cơ” với Doanh Nghiệp Thương Mại Mới cho tới khi sống như thường trú nhân tạm thời trong hai năm, gọi là thời điểm duy trì) Do các nhà đầu tư EB-5 phải đối mặt với tồn đọng hạn ngạch EB-5 hoặc đáp ứng vấn đề duy trì thời gian nhiều người cần phải giữ lại vốn đầu tư “rủi ro” của họ với thời hạn cho vay dài hơn 5 năm. Miễn là I-829 chưa được phê duyệt, cần thiết việc tái bố trí.

IIUSA đã gửi một văn bản tới USCIS liên quan đến chính sách bố trí lại vào ngày 8 tháng 4 Trong đó, IIUSA bày tỏ mối quan tâm trong việc thiếu hướng dẫn tái triển khai và triển khai đã tác động to lớn đối với chính sách EB-5. Văn bản kết luận rằng IIUSA duy trì đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng với USCIS nhằm thực hiện bền vững chính sách Tái bố trí.

IIUSA nêu trong văn bản,
• Luật EB-5 không yêu cầu tái bố trí lại rủi ro trong NCE
• Nếu việc tái bố trí lại là cần thiết, bất kỳ trường hợp nào trong NCE cũng phải được chấp nhận
• Việc tái bố trí nên được áp dụng cho bên ngoài khu vực trung tâm vùng và khu vực TEA
• Cần làm rõ các chính sách tái triển khai liên quan đến thay đổi cơ sở vật chất và lấy lại tiền

IIUSA đề xuất:
• Sửa đổi tài liệu dự án lại để đáp ứng yêu cầu tái đầu tư không được thay đổi các mục chính
• Việc triển khai lại trước khi có thẻ xanh có điều kiện được coi là thay đổi không quan trọng; và
• Nhà đầu tư có quyền rút tiền trong quá trình triển khai lại. Điều này nên được coi là không vi phạm các yêu cầu của luật EB-5.

Reference:
Invest In the USA (IIUSA). (2019). IIUSA Sends Memo to USCIS on Redeployment Policy. Retrieved from
https://iiusa.org/blog/iiusa-sends-memo-to-uscis-on-redeployment-policy/.

Cập nhật quy định và gia hạn chương trình EB-5

Thứ Hai ngày 4 tháng 3 năm 2019

Tổng thống Trump đã ký Đạo luật Ngân Sách Bổ sung Consolidated Appropriations Act, năm 2019 (hay dự luật tài trợ liên bang) vào ngày 15 tháng 2, do đó tránh được sự tinh giản một phần nội các.
Dự luật chi tiêu tạo quỹ tài trợ chính phủ liên bang và gia hạn sự ủy quyền cho Chương trình Trung tâm vùng EB-5 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2019. Các bên liên quan EB-5 đang nổ lực nhằm cải cách EB-5 và tái ủy quyền dài hạn.

Các hoạt động điều tiết hiện đang được xem xét trong danh mục của Cục Quản lý Hành Chính và Ngân sách Hoa Kỳ (OMB) cho thấy Quy chế hiện đại hóa EB-5 đã được đề xuất vào Thứ Sáu ngày 22/2/2019 trong giai đoạn đánh giá OMB. Đánh giá của OMB là bước cuối cùng trong tiến trình thiết lập các Quy tắc trước khi công bố ở tạp chí Đăng Ký Liên Bang.

Tóm tắt các thay đổi Chương trình Đầu tư Nhập cư EB-5 được công bố trong NPRM (Thông báo Làm Luật theo Đệ Trình) theo RIN: 1615-AC07, đã được công bố vào tháng 1 năm 2017. Bộ An ninh Nội Địa Mỹ (Department of Homeland Security) hay DHS chỉ mất hai năm để thực hiện một số thay đổi:
• Tăng số tiền đầu tư EB-5 chuẩn tối thiểu lên $ 1.800.000, hoặc $ 1.350.000 trong vùng TEA.
• TEA là khu vực tỷ lệ thất nghiệp cao và được khuyến khích giảm 25% số tiền đầu tư (không nằm trong các yếu tố / ưu đãi khác theo Đệ trình của Quốc hội).
• TEA là vùng được chỉ định cho vùng có chỉ số thất nghiệp cao tại các hạt, thành phố hoặc trong khu vực được điều tra dân số. DHS là cơ quan chịu trách nhiệm chỉ định khu vực TEA.
• Bảo vệ ngày ưu tiên (nhà đầu tư có đơn I-526 được phê duyệt có thể chọn nộp một đơn I-526 mới trong khi vẫn giữ ngày ưu tiên ban đầu, và tuân theo một số quy chế nhất định).
• Vợ / chồng và con cái có thể nộp đơn I-829 mà không phụ thuộc đơn của chính nhà đầu tư.
• Các thay đổi khác.

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG TÂM VÙNG EB-5 NHẬN TÁI ỦY QUYỀN TRONG 03 TUẦN

Hôm Thứ Ba, ngày 29 tháng 1 năm 2019

Chương trình Trung tâm vùng EB-5 được Ủy quyền cấp năm 2018 đã hoạt động trở lại sau khi Tổng thống Trump ký dự luật chi tiêu ngắn hạn để chấm dứt việc chính phủ ngưng hoạt động cục bộ và tái hoạt động vào tối thứ Sáu tuần trước. Nghị quyết này sẽ gia hạn việc ủy quyền và tài trợ vốn trước đây thêm 3 tuần nữa cho đến ngày 15 tháng 2 năm 2019.

Trong thời gian ngừng hoạt động từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 25 tháng 1, USCIS tiếp tục nhận hồ sơ Trung tâm vùng I-526 và I-485, tuy nhiên các phán quyết sẽ được trì hoãn. IIUSA cam kết sẽ tiếp tục đến thăm các quan chức và ủng hộ Chương trình Trung tâm khu vực EB-5 thay mặt cho các bên liên quan.

Reference:
Invest In the USA (IIUSA). (2019). EB-5 Regional Center Program Receives Three-Week Extension. Retrieved from https://iiusa.org/blog/eb-5-regional-center-program-recieves-three-week-extension/

Chương trình Trung tâm vùng ngắn hạn EB-5 được gia hạn đến ngày 21 tháng 12 năm 2018

Thứ Sáu ngày 7 tháng 12 năm 2018

Vào thứ Năm ngày 6 tháng 12, Quốc hội đã gửi cho Tổng thống Trump một đạo luật chi tiêu ngắn hạn nhằm lùi thời hạn tinh gọn nội các cho tới ngày 21 tháng 12 năm 2018. Lưỡng viện đã biểu quyết thông qua đạo luật này vào thứ Năm vừa qua. Tổng thống Trump mong đợi đạo luật này được thông qua để ký ban hành các chính sách. Nhờ các chính sách này mà chương trình Trung tâm vùng EB-5 hiện nay sẽ không thay đổi cho tới ngày 21 tháng 12 năm 2018.

Chương trình Trung tâm vùng EB-5 dự kiến sẽ hết hạn vào giữa đêm thứ Sáu, ngày 7 tháng 12. Trong khi Quốc hội tham gia, tổ chức các sự kiện tưởng niệm cựu tổng thống George H.W. Bush, các nhà lập pháp đã quyết định hoãn thời hạn này đến ngày 21 tháng 12.

Thời hạn chương trình được kéo dài thêm hai tuần sẽ mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư trình đơn yêu cầu I-526 cho USCIS, trước khi sự thay đổi chương trình EB-5 có thể xảy ra, theo đó mức đầu tư tối thiểu tăng từ 800.000 đô la lên 1.800.000 đô la. Mặc dù mức tiền đầu tư tối thiểu chưa được tăng lên theo dự kiến, sự gia tăng các phương thức đầu tư sẽ sớm xuất hiện.

Reference:
Werner, E. (2018, December 6). Congress sent President Trump a short-term spending bill Thursday to move back the deadline for a partial government shutdown. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/business/economy/house-passes-short-term-spending-bill-setting-up-pre-christmas-shutdown-fight/2018/12/06/208144ce-f4c6-11e8-bc79-68604ed88993_story.html?utm_term=.f94ef845d1d8

Washington Update: EB-5 Regional Center Authorization Receives Short Term Extension until December 21st. (2018, December 6). Retrieved from https://www.marketwatch.com/press-release/washington-update-eb-5-regional-center-authorization-receives-short-term-extension-until-december-21st-2018-12-06

Thông tin cập nhật Khách Sạn Reserve Hotel – Tin mới nhất

Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018

Do có vị trí khách sạn tốt ở trung tâm tài chính Chicago, chúng tôi đã phát triển thành công hai khách sạn Marriott (610-key JW Mariott and 381-key Residence Inn) và cũng nghiên cứu những lợi ích kinh tế khi xây thêm phòng ở tầng trên nữa. Marriott Autograph Collection Hotel sẽ có 310 phòng thay vì xây 232 phòng như dự định ở số 208 S. LaSalle. Thêm một tầng nữa sẽ tăng thêm chi phí khoảng 15 triệu đô la nữa vào chi phí dự án nhưng sẽ mang thêm trị giá và thu nhập đáng kể. Kết quả của thu nhập sẽ tăng thêm, vì thế rủi ro dự án giảm xuống. Chúng tôi thấy rằng phát triển rất khả quan và sẽ không cần thiết phải tăng thêm quỹ EB-5 mà chúng tôi dự tính sẽ tăng thêm. Chúng tôi đang háo hức bắt đầu xây dựng vào đầu năm 2019 và sẽ sớm thông báo cho quý vị biết.

Gia hạn chương trình trung tâm vùng EB-5

Thứ Năm, ngày 4 tháng 10 năm 2018

Theo IIUSA, thứ Sáu, ngày 28 tháng 09 năm 2018, Tổng Thống Trump ký một văn kiện được tiếp tục gia hạn chương trình EB-5 thêm một thời gian ngắn. Dự luật tạm thời này nhằm gia hạn thêm một khoảng thời gian nữa để chính phủ xem xét quyết định về các chương trình kêu gọi vốn, bao gồm chương trình trung tâm vùng EB-5 đến ngày 7 tháng 12 năm 2018.

Kỳ họp Quốc Hội vừa rồi về việc gia hạn chương trình trung tâm vùng là vào năm 2012. Từ đó trở đi, chương trình liên quan góp vốn vẫn cứ tiếp tục được gia hạn cứ mỗi lần được vài tháng.

Sau đây là biểu đồ lịch sử sử dụng chương trình EB-5 từ năm 1992

Figure. The History of Regional Center Program Authorization, 1992-2018. Adapted from “RC program authorization (12/7/2018),” by S Lazicki, 2018, EB-5 Blog. Retrieved October 4, 2018, from https://blog.lucidtext.com/category/eb-5-law-policy/

Reference:
Invest In the USA (IIUSA). (2018). EB-5 Regional Center Program Extended Through December 7th. Retrieved from https://iiusa.org/blog/eb-5-regional-center-program-extended-december-7th/