The Prime Group, Inc.

120 North LaSalle Street
Floor 32
Chicago, IL 60602
Số điện thoại: 312.917.1500

Phó Chủ Tịch Cấp Cao-Châu Á Thái Bình Dương

Glenna Mo

Số điện thoại: 312.917.4272
gkmo@primegroupinc.com

Quản lý mối quan hệ (Việt Nam)

An V. Do (Andy)

Telephone: +84 932 479 988
andy@primegroupinc.com

Điều phối EB-5

Christine Tao

Telephone: 312.917.4239
ctao@primegroupinc.com

Phiếu liên lạc

*Tên:
ên lót:
*Họ:
*Email:
Số điện thoại:
Giới tính:
Bạn là ai?

Nếu bạn là nhà đầu tư tiềm năng, vui lòng điền vào thông tin:

Quốc tịch:
Địa chỉ hiện tại:

Bạn biết chúng tôi qua đâu?

Đặt câu hỏi/Lời nhận xét: