CHƯƠNG TRÌNH TRUNG TÂM VÙNG EB-5 NHẬN TÁI ỦY QUYỀN TRONG 03 TUẦN

Hôm Thứ Ba, ngày 29 tháng 1 năm 2019

Chương trình Trung tâm vùng EB-5 được Ủy quyền cấp năm 2018 đã hoạt động trở lại sau khi Tổng thống Trump ký dự luật chi tiêu ngắn hạn để chấm dứt việc chính phủ ngưng hoạt động cục bộ và tái hoạt động vào tối thứ Sáu tuần trước. Nghị quyết này sẽ gia hạn việc ủy quyền và tài trợ vốn trước đây thêm 3 tuần nữa cho đến ngày 15 tháng 2 năm 2019.

Trong thời gian ngừng hoạt động từ ngày 22 tháng 12 đến ngày 25 tháng 1, USCIS tiếp tục nhận hồ sơ Trung tâm vùng I-526 và I-485, tuy nhiên các phán quyết sẽ được trì hoãn. IIUSA cam kết sẽ tiếp tục đến thăm các quan chức và ủng hộ Chương trình Trung tâm khu vực EB-5 thay mặt cho các bên liên quan.

Reference:
Invest In the USA (IIUSA). (2019). EB-5 Regional Center Program Receives Three-Week Extension. Retrieved from https://iiusa.org/blog/eb-5-regional-center-program-recieves-three-week-extension/