Để hồ sơ được đủ điều kiện

Thứ năm, ngày 27 tháng 2 năm 2020

Trên bản tin Visa Tháng ba, ngày lùi hạn Trung Quốc theo diện ưu tiên thứ năm là diện việc làm được tăng 5 tháng, đến ngày 15 tháng 12, 2015. Tiến bộ nhanh chóng này không phải là vì thiếu người Trung Quốc được duyệt I-526, đơn giản chỉ bởi vì ít người được gọi phỏng vấn xin thị thực.

Các bản tin Visa Tháng ba dẫn thêm lời nhắc nhở cho Trung Quốc trong việc được xin phê duyệt I-526 cần phải có “tài liệu đủ điều kiện” tại National Visa Center, nếu không sẽ mất “chỗ”. Đây là hình ảnh từ bản tin Visa Tháng ba.
Tài liệu này https://travel.state.gov/content/dam/visas/PDF-other/NVC_role_in_IVs_for_applicants_November_2016.pdf từ DOS các bước chung NVC để được xem là tài liệu đủ điều kiện.