Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi điều trần giám sát về Chương trình EB-5

Thứ Tư, ngày 27 tháng 6 năm 2018

Vào ngày 19 tháng 6 năm 2018, Thượng viện Hoa Kỳ về Tư pháp đã tổ chức một buổi điều trần giám sát về Chương trình đầu tư định cư EB-5. Phiên điều trần của ủy ban chủ yếu tập trung vào các vụ lừa đảo, lạm dụng và các rủi ro an ninh quốc gia được báo cáo liên quan đến chương trình và cũng vạch ra tương lai mới cho EB-5.

Trong suốt buổi điều trần, nhân chứng duy nhất là Giám đốc USCIS Francis Cissna. Giám đốc Cissna tóm tắt cục diện chương trình; báo cáo các bước gần đây của USCIS để cải thiện việc quản trị và tính toàn vẹn của chương trình; thuật lại những thay đổi trong chính sách được đề xuất là cần thiết để cải cách chương trình hiện tại. Hơn nữa, chủ trương cải cách lập pháp để cấp quyền hạn cần thiết cho USCIS thực hiện các thay đổi có trình tự. Ông Cissna cho rằng thời gian xét duyệt các đề xuất về việc cai cách EB-5 và Trung tâm vùng có thể vượt quá ngày gia hạn chương trình vào tháng 9 tới đây để hoàn thành do có nhiều ưu tiên của cơ quan tại thời điểm hiện tại.

Các thành viên tham dự buổi họp dường như rất cởi mở để cải cách luật pháp và tiếp tục nối tiếp những điểm lợi cho kinh tế của chương trình EB-5 ở tiểu bang của họ.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể xem bản ghi video YouTube trên phiên điều trần tại:

Tài liệu tham khảo:
Cissna, Francis. (2018, Jun. 19). Nghe về “Quyền công dân để bán: Giám sát Chương trình Visa đầu tư EB-5” trước Ủy ban Thượng viện về tư pháp vào ngày 19 tháng 6 năm 2018 bởi Giám đốc USCIS L. Francis Cissna. Trích từ https://www.uscis.gov/tools/resources-congress/testimonies-and-speeches/hearing-citizenship-sale-oversight-eb-5-investor-visa-program-senate-committee-judiciary-june- 19-2018-uscis-director-l-francis-cissna

Greenberg Traurig, LLP. (2018, Jun. 19). Ủy ban Tư pháp Thượng viện tổ chức buổi điều trần giám sát trên EB-5. Trích từ https://www.natlawreview.com/article/senate-judiciary-committee-holds-oversight-hearing-eb-5