The Prime Group, Inc.

120 North LaSalle Street
Floor 32
Chicago, IL 60602
Telephone: 312.917.1500
Fax: 312.782.5867

Trưởng bộ phận EB5

Glenna Mo

Telephone: 312.917.4272
[email protected]

Phụ tá

Christine Tao

Telephone: 312.917.4239
[email protected]

Henderson Le

Telephone: 714.657.2334
[email protected]

Mâu liên hệ

  *Tên:

  Tên lót:

  *Họ:

  *Email:

  Số điện thoại:

  Giới tính:

  Bạn là ai?

  Nếu bạn là nhà đầu tư tiềm năng, vui lòng điền vào thông tin:

  Quốc tịch:

  Địa chỉ hiện tại:

  Bạn biết chúng tôi qua đâu?

  Đặt câu hỏi/Lời nhận xét:

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]