The Prime Group, Inc.

120 North LaSalle Street
Floor 32
Chicago, IL 60602
Telephone: 312.917.1500
Fax: 312.782.5867

Trưởng bộ phận EB5

Glenna Mo

Telephone: 312.917.4272
gkmo@primegroupinc.com

Phụ tá

Christine Tao

Telephone: 312.917.4239
ctao@primegroupinc.com

Henderson Le

Telephone: 714.657.2334
ctao@primegroupinc.com

Mâu liên hệ

  *Tên:
  Tên lót:
  *Họ:
  *Email:
  Số điện thoại:
  Giới tính:
  Bạn là ai?

  Nếu bạn là nhà đầu tư tiềm năng, vui lòng điền vào thông tin:

  Quốc tịch:
  Địa chỉ hiện tại:

  Bạn biết chúng tôi qua đâu?

  Đặt câu hỏi/Lời nhận xét: