Chương trình nhập cư đầu tư EB-5 là gì?

EB-5 là chương trình đầu tư nhập cư mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài có được thẻ thường trú nhân tại Hoa Kỳ. Chương trình được điều hành bởi Sở Di Trú Mỹ (USCIS), Chương trình EB-5 yêu cầu cá nhân nước ngoài đầu tư từ $ 500,000 đến $ 1.000.000 cho bất kỳ một doanh nghiệp nào có trụ sở tại Mỹ và tạo ra tổng cộng mười việc làm mới.

Năm 1990, Quốc hội Hoa Kỳ đã ban hành một đạo luật nhập cư, chương trình di trú visa đầu tư (EB-5 Visa) được quản lý bởi Sở Di Trú Mỹ và ( ‘USCIS’) thông qua các cơ quan đại diện của mình nước sở tại. EB-5 Visa cho phép công dân nước ngoài được thường trú có điều kiện tại Hoa Kỳ trao đổi lại là họ phải đầu tư vốn làm lợi cho nền kinh tế địa phương.

Sự khác biệt giữa thẻ xanh “có điều kiện” và “thường trú” là gì?

Thẻ xanh có điều kiện sẽ được cấp bởi USCIS sau khi duyệt đơn xin I-526. Các nhà đầu tư nhận được kiến nghị I-829 thẻ “thường trú” vĩnh viễn sau khi USCIS chấp thuận.

Trung tâm vùng là gì?

Trung tâm vùng EB-5 là một tổ chức có thẩm quyền của Sở Di trú Mỹ (USCIS) là nơi tiếp nhận và quản lý quỹ đầu tư EB-5. Trung tâm vùng thúc đẩy phát triển kinh tế và tạo việc làm trong một khu vực địa lý cụ thể.

Đơn I-526 là gì?

I-526 là đơn xin thị thực ban đầu, là một phần của chương trình đầu tư nhập cư EB-5. Các nhà đầu tư tiềm năng và luật sư của họ nộp đơn xin này với USCIS bao gồm các tài liệu chứng minh đủ điều kiện của chủ đầu tư.

Đơn I-829 là gì?

Nộp đơn I-829 là bước cuối cùng trong chương trình đầu tư nhập cư EB-5. Hồ sơ sẽ được đệ trình bởi nhà đầu tư và luật sư của họ. Họ cần cung cấp các bằng chứng cho thấy nhà đầu tư đã hoàn thành tất cả các yêu cầu của chương trình. Khi kiến nghị của I- 829 được phê duyệt, các nhà đầu tư và các thành viên gia đình của họ sẽ nhận thẻ xanh vĩnh viễn.

Tôi có thể xin visa EB-5 nếu tôi đã từng bị từ chối visa vào Hoa Kỳ?

Trước đây nếu bạn đã bị từ chối thị thực xin vào Hoa Kỳ, bạn vẫn có thể xin một visa EB-5.

Cần đầu tư số tiền tối thiểu là bao nhiêu?

Cần một khoản đầu tư ít nhất $ 1.000.000 cho một visa EB-5. Tuy nhiên, nếu đầu tư được thực hiện trong một khu vực đã được chính phủ chỉ định là khu vực mục tiêu việc làm (TEA), việc đầu tư tối thiểu là 500.000 $.

Khu vực đã được chỉ định cho mục tiêu việc làm (TEA) là gì?

Khu vực ở các vùng nông thôn hoặc vùng xa với tỷ lệ thất nghiệp 1,5 lần so với tỷ lệ thất nghiệp trung bình của quốc gia được coi là TEA.

Các nhà đầu tư cần thiết phải nói được tiếng Anh?

Không, bạn không nhất thiết phải nói được tiếng Anh xin cho chương trình visa EB-5.

Tôi có cần phải có kinh nghiệm kinh doanh?

Không, bạn không cần phải có bất kỳ kinh nghiệm kinh doanh.

Tôi có cần phải có giáo dục bậc đại học?

Không, bạn không cần phải có bậc đại học.

Vấn đề được gặp nhất trong chương trình EB-5 là gì?

Các vấn đề thường gặp nhất cho EB-5 đầu tư là các vấn đề về nguồn gốc cho nguồn vốn. USCIS yêu cầu kiểm tra cẩn thận các nguồn gốc của vốn để đảm bảo được hợp pháp.

“Nguồn vốn” là gì?

Phải cung cấp tài liệu để đảm bảo rằng nguồn tiền sử dụng để đầu tư EB-5 tại Hoa Kỳ là hợp pháp. Có nhiều cách khác nhau để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của quỹ. Điều quan trọng là tài liệu chứng minh rõ ràng cho cả vốn và nguồn gốc vốn. Nguồn EB-5 có thể từ thu nhập, tiền đầu tư, bán tài sản, cho vay bất động sản, sở hữu trong công ty, các khoản vay của công ty, hay quà tặng.

Có những yêu cầu nào khác để có thể lấy visa EB-5?

Để có được visa EB-5 đến Hoa Kỳ, như với bất kỳ thị thực nào khác, người nộp đơn và các thành viên trong gia đình đi kèm phải đáp ứng tất cả các yêu cầu (ví dụ, hình sự, y tế) theo quy định của pháp luật di trú của Hoa Kỳ.

Có bao nhiêu EB-5 visa được cấp mỗi năm?

Chương trình EB-5 cung cấp tối đa là 10.000 EB-5 Visa mỗi năm.

Các rủi ro tài chính có liên quan tới sự đầu tư vào một Khu vực trung tâm là gì?

Tất cả các khoản đầu tư đều có rủi ro và các dự án tại Trung tâm vùng không phải là trường hợp ngoại lệ. Chiếu theo luật, các Khu vực trung tâm không thể bảo đảm tiền lợi nhuận hoặc trả lại khoản đầu tư. Chủ đầu tư được khuyến khích nên có một chuyên gia có tư vấn có trình độ và một luật sư nhập cư có kinh nghiệm EB5 để hỗ trợ nhà đầu tư có quyết định đầu tư và các tài liệu pháp lý trong quá trình nộp đơn.

Xin visa EB-5 khác với xin visa H-1 hoặc xin visa visa L-1 thế nào?

Nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu về xuất nhập cảnh với visa EB-5, bạn sẽ có được thẻ xanh thường trú tại Hoa Kỳ. Sau 5 năm, các nhà đầu tư và gia đình của họ có thể được nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Các visa khác như H-1 hoặc L-1 không bao giờ có thể dẫn đến thường trú, vì chúng có giới hạn thời gian, phải được gia hạn, phải nộp hồ sơ bổ sung với USCIS hoặc Bộ Ngoại giao.

Thông tin thêm về quá trình ứng dụng, yêu cầu và lợi ích của chương trình visa EB-5 có thể được tìm thấy trên các trang web của các công dân Hoa Kỳ và các Dịch vụ xuất nhập cảnh (www.uscis.gov).