USCIS điều chỉnh quy trình xét xử đơn xin thị thực EB-5

Thứ tư ngày 29 tháng 1 năm 2020

Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã chính thức công bố thay đổi quy trình cho Mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư, từ người tới trước được ưu đãi trước thành hình thức cấp thị thực.

Theo USCIS, cách thức mới này tương ứng với quy trình xem xét cấp visa khác, phù hợp với mô hình Chương trình Nhà đầu tư nhập cư EB-5 hơn và tăng thêm công bằng trong quản lý chương trình. Phó Giám đốc USCIS Mark Koumans cho biết, cách tiếp cận mới này cho phép những người xin đầu tư EB-5 đủ điều kiện từ các quốc gia được chấp thuận một cách kịp thời để được xem xét xin visa.

Sự thay đổi này phù hợp với quy trình xử lý của Mẫu I-130, của đương đơn, trong các danh mục được cho phép đầu tư. Cách tiếp cận mới đơn giản là ưu tiên ngay lập tức và sẽ không tạo ra các quyền ràng buộc về mặt pháp lý hoặc thay đổi các yêu cầu thực chất. Hàng năm những người nộp đơn ở mỗi quốc gia sẽ được phân bổ thị thực EB-5 tốt hơn. Cách mới kiến nghị đang chờ xử lý, sẽ áp dụng kể từ ngày có hiệu lực. USCIS sẽ thực hiện phương pháp tiếp cận thị thực vào ngày 31 tháng 3 năm 2020.

USCIS sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ công khai vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, từ 11:00 sáng đến trưa, để cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi của công chúng về những thay đổi đối với việc quản lý kho lưu trữ đơn I-526. Các ứng viên từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ đang chờ I-526 cần thông báo công khai về điều này.

Chương trình Trung tâm Khu vực Vùng được ủy quyền lại cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020

Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2019

Vào ngày 19 tháng 12, Quốc hội đã thông qua dự luật chi tiêu vào năm 2020, H.R. 1865, góp vốn cho chính phủ liên bang và gia hạn Chương trình Trung tâm khu vực EB-5 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dự luật này đã được gửi cho Tổng thống Trump, mà ông dự kiến sẽ ký.

Phần mở rộng mới 9 tháng này là để các bên liên quan và các nhà lập pháp trong ngành tiếp tục đàm phán để đạt được sự tái ủy quyền dài hạn và hoàn thành cải cách chương trình thông qua luật pháp.

Thượng nghị sĩ Durbin và Leahy đã đề xuất dự luật mới để loại bỏ vấn đề tồn đọng visa nhập cư

Thứ ba ngày 29 tháng 10 năm 2019

Vào ngày 16 tháng 10, Thượng nghị sĩ Dick Durbin và Patrick Leahy đã đề xuất Đạo luật Gia hạn Limbo nhằm giải quyết cho các nhân viên và những gia đình nhập cư (RELIEF), biện pháp này để thay thế cho Đạo luật Công bằng cho Người nhập cư có tay nghề (S. 386) do Thượng nghị sĩ Mike Lee từng đề xuất.

Theo Thượng nghị sĩ Durbin, Đạo luật RELIEF mới sẽ loại bỏ:
· Thẻ xanh đã tồn đọng quá 5 năm
· Giới hạn quốc gia đối với thẻ xanh có việc làm
· Trẻ chưa thành niên và người phối ngẫu theo thẻ xanh việc làm vào những chương trình gia đình.

Đạo luật Công bằng cho Người nhập cư có tay nghề cao và Đạo luật RELIEF sẽ bỏ giới hạn nhập cư dựa trên việc làm của mỗi quốc gia. Trong khi Đạo luật Công bằng cho Người nhập cư có tay nghề cao không thay đổi về tổng số lượng nhập cư dựa trên việc làm, Đạo luật RELIEF sẽ tăng số lượng thẻ xanh được cấp mỗi năm và tuyên bố sẽ xóa các tồn đọng hiện tại của thẻ xanh qua việc làm trong năm năm. Đã có cuộc tranh luận căng thẳng đã xảy ra trong Thượng viện Hoa Kỳ. Các thượng nghị sĩ này yêu cầu bản nhất trí (UC) để thông qua các dự luật tương ứng của họ mà đã từng phản đối nhau. Trong tình hình bế tắc hiện tại, chúng tôi đang chờ đợi một số nỗ lực khác để giải quyết vấn đề.

Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 Hiện đại hóa Được công bố trong Sổ đăng ký Liên bang

Thứ năm, ngày 25 tháng 7 năm 2019

Quy định hiện đại hóa chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 (RIN 1615-AC07) được công bố vào ngày 24 tháng 7 năm 2019 trong Đăng ký liên bang. Quy tắc này có hiệu lực vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, 120 ngày kể từ ngày xuất bản trong Đăng ký Liên bang.

Quy định cuối cùng này tăng số tiền đầu tư tối thiểu từ 1.000.000 đô la lên 1.800.000 đô la và từ 500.000 đô la đến 900.000 đô la trong khu vực việc làm mục tiêu (TEA). Theo chỉ định TEA các quy tắc được xác định lại, khái niệm về một khu vực nông thôn của TEA vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, khu vực thất nghiệp cao chỉ được chỉ định bởi USCIS, chứ không phải bởi các tiểu bang như hiện nay. Ngoài ra, quy tắc đáo hạn cũng dựa trên ngày ưu tiên; thủ tục USCIS được làm rõ để xin bỏ thường trú có điều kiện, và một số thay đổi nhỏ khác.

Quy tắc mới này sẽ có hiệu lực sau 120 ngày, trừ khi có kiện tụng chống lại USCIS liên quan đến quy định này, hoặc có luật mới trên quy định này. Để hiểu chi tiết quy tắc, vui lòng đọc toàn bộ tài liệu của Quy định tại https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-07-24/pdf/2019-15000.pdf

Dự đoán và cập nhật về tình hình visa EB-5

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2019, ông Charlie Oppenheim, Chánh Văn phòng Kiểm soát Visa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ với tư cách là người thuyết trình chính, đã tham dự ở Hội nghị Vận động Chính sách EB-5 của IIUSA tại Washington DC. Trong phần trình bày của mình, ông Oppenheim đã chia sẻ một số dữ liệu về thị thực EB-5 trong năm tài chính 19, và cũng đưa ra dự đoán về ngày cuối cùng của EB-5. 【Xin xem thuyết trình của ông Charlie Oppenheim qua trang web: https://iiusa.org/wp-content/uploads/2019/05/IIUSA-2019-EB5-Advocacy-Conference-Visa-Update-with-Charles-Oppenheim-1. pdf】

Dựa trên việc sử dụng visa hiện tại, ông Oppenheim xác nhận rằng Ngày đáo hạn Ấn Độ vào tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm 2019. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ đáo hạn và vẫn là ngày 1 tháng 10 năm 2014, cũng như Việt Nam vẫn là ngày 1 tháng 10 năm 2016; Brazil, Hàn Quốc và Đài Loan sẽ vẫn như hiện tại cho đến hết năm 2014.