EB-5 chính sách Tái bố trí

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 04 năm 2019

Theo chính sách hiện hành của USCIS, mọi Nhà đầu tư EB-5 được yêu cầu giữ vốn đầu tư ” có nguy cơ” với Doanh Nghiệp Thương Mại Mới cho tới khi sống như thường trú nhân tạm thời trong hai năm, gọi là thời điểm duy trì) Do các nhà đầu tư EB-5 phải đối mặt với tồn đọng hạn ngạch EB-5 hoặc đáp ứng vấn đề duy trì thời gian nhiều người cần phải giữ lại vốn đầu tư “rủi ro” của họ với thời hạn cho vay dài hơn 5 năm. Miễn là I-829 chưa được phê duyệt, cần thiết việc tái bố trí.

IIUSA đã gửi một văn bản tới USCIS liên quan đến chính sách bố trí lại vào ngày 8 tháng 4 Trong đó, IIUSA bày tỏ mối quan tâm trong việc thiếu hướng dẫn tái triển khai và triển khai đã tác động to lớn đối với chính sách EB-5. Văn bản kết luận rằng IIUSA duy trì đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng với USCIS nhằm thực hiện bền vững chính sách Tái bố trí.

IIUSA nêu trong văn bản,
• Luật EB-5 không yêu cầu tái bố trí lại rủi ro trong NCE
• Nếu việc tái bố trí lại là cần thiết, bất kỳ trường hợp nào trong NCE cũng phải được chấp nhận
• Việc tái bố trí nên được áp dụng cho bên ngoài khu vực trung tâm vùng và khu vực TEA
• Cần làm rõ các chính sách tái triển khai liên quan đến thay đổi cơ sở vật chất và lấy lại tiền

IIUSA đề xuất:
• Sửa đổi tài liệu dự án lại để đáp ứng yêu cầu tái đầu tư không được thay đổi các mục chính
• Việc triển khai lại trước khi có thẻ xanh có điều kiện được coi là thay đổi không quan trọng; và
• Nhà đầu tư có quyền rút tiền trong quá trình triển khai lại. Điều này nên được coi là không vi phạm các yêu cầu của luật EB-5.

Reference:
Invest In the USA (IIUSA). (2019). IIUSA Sends Memo to USCIS on Redeployment Policy. Retrieved from
https://iiusa.org/blog/iiusa-sends-memo-to-uscis-on-redeployment-policy/.

Cập nhật chính sách USCIS: Người thuê nhà không được xem như yếu tố tạo việc tạo việc làm cho nhà đầu tư EB-5

Thứ Hai, ngày 29 tháng 05 năm 2018

Ngày 15 tháng 05 năm 2018, USCIS cảnh báo về trường hợp nhà đầu tư nhập cư (EB-5) và vấn đề liên quan đến việc thuê nhà. Trước đây chính sách của USCIS cho phép các nguyên đơn I-526 sử dụng người thuê nhà là nguồn đáp ứng yêu cầu tạo việc làm gián tiếp nhằm để chứng minh khoản đầu tư của họ. Trong chính sách mới, việc dùng người cho thuê không thể không thể xem như là việc làm gián tiếp và USCIS tuyên bố rằng vì “kết quả trong mối liên hệ giữa đầu tư và tạo ra việc làm dưới hình thức này quá hạn chế”, cho nên không được phép xem người thuê nhà là nhân sự mới cho công việc gián tiếp.

Thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 05 năm 2018, tuy vậy USCIS vẫn tiếp tục đưa ra quyết định cho I-526 và I-829 trước ngày này. Nhiều văn bản kiến nghị cho đương đơn I-526 sẽ được đệ trình trong tương lai để xem xét các dự án, cùng với việc kiến nghị chấp nhận đương đơn I-526 nhưng đã được phê duyệt bởi nhà đầu tư khác.

Reference:
U.S. Citizenship and Immigration Services. (2018). USCIS Policy Manual Updates: EB-5 Tenant Occupancy. Retrieved from https://www.uscis.gov/news/alerts/uscis-policy-manual-updates

Divine, Bearman, and Caldwell & Berkowitz, PC. (2018) . IIUSA Member Analysis: USCIS Evicts Tenant Occupancy Job Counting from EB-5. Retrieved from https://iiusa.org/blog/wp-content/uploads/2018/05/USCIS-Evicts-Tenant-Occupancy-Job-Counting-from-EB-5-1.pdf

Điều khoản cải cách EB-5

Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018

Trong tháng này, các thành viên của quốc hội đã đệ trình bản thảo nhằm cải cách chương trình EB-5 Những đề xuất được gọi là điều khoản cải cách visa đầu tư định cư và trung tâm vùng (EB-5 Reform Act), nếu được phê chuẩn, sẽ được tính vào dự luật của chính phủ vào ngày 23/03/2018.
Những điều khoản quan trọng trong đề xuất:
• Tái uỷ nhiệm trung tâm vùng cho chương trình EB-5 tới 2023
• Cải tiến và tinh giản tiến trình EB-5
• Bảo vệ nhà đầu tư trong những dự án không khả thi
• Số lượng visa cho các nhà đầu tư EB-5 sẽ giảm từ 10,000 xuống còn gần 7,000, để dự trù cho các đầu mục khuyến khích khác.
• USCIS sẽ không chấp nhận số người nộp visa tăng vượt hơn số hạn ngạch của năm đó, nếu số lượng hạn ngạch chỉ có 2,300 thì đây chính thức sẽ là số lượng đơn được chấp thuận tối đa trong năm đó..
• Tăng hạn mức đầu tư lên 925,000 hoặc 1,025,000 đô la
• Đề xuất nới lỏng điều kiện cho những khu vực tạo công ăn việc làm

Reference:
S Lazicki. (2018, March 11). EB-5 Reform Act, RC List Changes [Blog Post]. Retried from https://blog.lucidtext.com/category/eb-5-law-policy/
Wolfsdorf Rosenthal LLP. (2018, March 13). 10 Things to Know About the New EB-5 Reform Act. Retrieved from https://wolfsdorf.com/blog/10-things-to-know-about-the-new-eb-5-reform-act/

Chương trình EB-5 mở rộng đến ngày 19 tháng 1 năm 2018

Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017

Chỉ với vài giờ rỗi để tránh tình trạng chính phủ ngừng hoạt động, vào ngày 21 tháng 12 Hạ viện và Thượng viện đã thông qua giải pháp ngắn hạn tiếp tục (CR) cho các hoạt động tài trợ liên bang đến ngày 19 tháng 01. CR được phê chuẩn trong Hạ viện với số phiếu thuận 231-188 , và trong Thượng viện với số phiếu 66-32.
Sau khi thông qua CR, Quốc hội sẽ nghỉ lễ và trở lại làm vào ngày 3 tháng Giêng. CR mở rộng ủy quyền hiện tại cho Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 trong khi đó lãnh đạo Quốc hội và các bên liên quan vẫn tiếp tục đàm phán để tìm một biện pháp dài hạn nhằm cải cách và gia hạn lại chương trình. Tái uỷ quyền dài hạn khó có thể được xem là dự luật độc lập riêng lẻ, nó gộp chung cho ngân sách chi tiêu tháng Giêng.
Có một lựa chọn khác cho chiếc xe lập pháp là luật nhập cư cần phải được cải cách, Mitch McConnell (Republican-Kentucky) cho rằng đây là cơ hội hợp tác lưỡng đảng vào năm 2018.

Tạp chí Luật Quốc gia

TƯƠNG LAI CHƯƠNG TRÌNH EB-5

06/20/2017
Henderson Le, The Prime Group Inc.

Bộ luật tổng hợp 2017 (The Consolidated Appropriations Act of 2017), thông qua bởi Quốc hội ngày 07/05, gia hạn chương trình EB-5 đến 30/09/2017. Cho đến hôm nay, có hai bộ dự thảo hiện đang trình lên Thượng viện xem xét để quyết định các thay đổi sắp tới cho chương trình EB-5. Bộ dự thảo đầu tiên được trình lên bởi Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (Iowa) và Thượng nghị sĩ Patrick Leahy (Vermont). Bộ dự thảo còn lại được trình lên bởi Thượng nghị sĩ John Cornyn (Texas). Điểm khác biệt chính giữa hai bản dự thảo nằm về vấn đề phân chia quyền lợi giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Hai bản dự thảo khác nhau về định nghĩa khu vực TEA (Target Employment Area). Dự thảo luật của TNS Grassley ủng hộ một phương án hạn chế hơn khi xét duyệt vùng TEA. Bộ luật nếu thông qua sẽ chỉ cho phép Liên bang ấn định vùng TEA, theo các số liệu điều tra dân số của Liên bang. Dự thảo luật của TNS Cornyn rộng rãi hơn và cho phép các bang có thêm nhiều quyền hạn tự điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế. Dự thảo luật của TNS Cornyn không tính các thành viên gia đình trong tổng số lượng visa cấp hàng năm cho chương trình EB-5. Điều này sẽ giúp tăng số lượng visa lên gấp 3 lần, hỗ trợ giải quyết tình trạng các nhà đầu tư đang phải chờ đợi quá lâu để xin được visa EB-5.

Cả hai dự thảo luật đang nghiên cứu vấn đề tăng số tiền đầu tư tối thiểu lên mức 800,000 USD cho các khoản đầu tư khu vực TEA và 1,000,000 cho các khoản đầu tư ngoài vùng TEA. Tuy nhiên gần đây, TNS Grassley đang nghiêng về biểu quyết theo các chính sách được Cục Di Trú trình lên vào thời kỳ Tổng thống Obama, yêu cầu tăng mức đầu tư tối thiểu vùng TEA lên $1,350,000 và $1,800,000 cho vùng ngoài TEA.

Rất có khả năng các nhà đầu tư nộp đơn I-526 trước thời điểm sửa đổi luật sẽ tiếp tục đầu tư theo luật cũ. Tuy nhiên, TNS Grassley không nhắc đến vấn đề thay đổi hay không đối với các dự án đã lên kế hoạch tài chính trước thời điểm sửa đổi luật. TNS Cornyn cho phép các dự án đã nộp đơn và đang phát triển tiếp tục có một khoảng thời gian vận động tài chính theo luật cũ.

Nguồn: Arnstein & Lehr LLP – Ronald R. Fieldstone

Luật EB-5 sẽ thay đổi thế nào vào 28/04/2017?

07/04/2017 – Henderson Le

Theo như dự kiến, dự thảo luật EB-5 mới của chính phủ Mỹ sẽ được trình lên Quốc hội thông qua vào ngày 28/04/2017, thay thế bộ luật cũ đã gần 30 năm tuổi. Tuy nhiên, thành viên cả hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa không thể thống nhất ý kiến về những thay đổi nào là phù hợp cho chương trình. Ngay cả trong nội bộ mỗi Đảng đều có những ý kiến trái chiều về định hướng cho chương trình. Đối mặt với hạn chót sửa đổi luật EB-5 cận kề, nhiều khả năng luật EB-5 cũ sẽ tiếp tục được gia hạn thêm 3-6 tháng nữa.

Các vấn đề trọng tâm trong lần sửa đổi luật này đang được thảo luận bao gồm việc gia tăng chi phí đầu tư tối thiểu và áp dụng các biện pháp giám sát chặt chẽ hơn đối với các bên liên quan đến EB-5, nhằm giảm thiểu các hành vi lừa đảo, sử dụng tiền sai mục đích. Chi phí đầu tư tối thiểu cho chương trình EB-5 đã giữ nguyên từ lúc chương trình được công bố vào năm 1990. Các nhà làm luật mong muốn tăng chi phí đầu tư tối thiểu lên nhằm phù hợp với thực tế trượt giá đồng tiền. Tuy nhiên, các bên liên quan không thể thống nhất ý kiến về một tỷ lệ tăng phù hợp mà vẫn đảm bảo tính cạnh tranh so với các chương trình đầu tư di trú khác của các nước xung quanh.

Một tranh cãi lớn khác của lần sửa đổi luật này nhắm vào việc các dự án lạm dụng cơ sở vùng khuyến khích đầu tư nhằm giảm thiểu số tiền đầu tư xuống $500,000. Dự án sử dụng các kẽ hở, áp dụng các tính toán thống kê khác nhau nhằm biến các khu vực dự án thành vùng với tỉ lệ thất nghiệp cao, phù hợp với luật khuyến khích đầu tư. Với hơn 500 dự án EB-5 khác nhau xuyên suốt cả nước, nhà đầu tư EB-5 luôn ưu tiên chọn các đầu tư tại trung tâm các thành phố lớn được xây dựng bởi những nhà phát triển tin cậy. Trước khi dự luật thay đổi, nhà đầu tư vẫn có khả năng đầu tư vào những dự án EB-5 hàng đầu được phát triển bởi chính tập đoàn Prime Group.

Khách sạn The Canopy by Hilton là dự án EB-5 mới nhất của tập đoàn Prime Group, khởi công cải tạo vào đầu năm 2017. Dự án nằm tại trung tâm tài chính của thành phố Chicago, cạnh bên Ngân hàng Cục Dự Trữ Liên Bang Mỹ, 1.5 dãi nhà từ Sàn Giao Dịch Chicago (Chicago Board of Trade) và 2 dãy nhà từ Willis Tower, tòa nhà cao nhất Chicago, cao thứ hai nước Mỹ. Đây thực sự là một cơ hội đầu tư hiếm hoi cho nhà đầu tư EB-5. Dự án có thời gian xây dựng ngắn, tạo ra 1,122 việc làm hỗ trợ nhà đầu tư nhận thẻ xanh trong giai đoạn ngắn nhất có thể được cho phép bởi USCIS. Vui lòng liên hệ với các đại diện của chúng tôi để có thêm chi tiết.

*Nguồn bài viết bởi Beth Mattson-Teig, 04-04-2017.

Dự thảo luật nhập cư mới cắt giảm nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình.

02/09/2017
Henderson Le, Prime Group.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton (Arkansas) và David Perdue (Georgia) đã trình lên Quốc hội dự thảo luật nhập cư mới. Dự thảo dự kiến sẽ giảm một nửa số lượng người nhập cư từ 1 triệu xuống 500,000 người mỗi năm.

Dự thảo RAISE Act (“Reforming American Immigration for Strong Employment Act”) nhắm vào hạn chế số lượng Visa cấp cho diện đoàn tụ gia đình. Luật mới chỉ cho phép bảo lãnh vợ chồng hoặc con dưới 21 tuổi, không cho phép bảo lãnh bố mẹ và anh chị em. Luật sẽ ngăn tình trạng các cặp vợ chồng mang con sang sinh tại Mỹ và bảo lãnh bố mẹ khi đủ tuổi. Tuy nhiên, trường hợp bố mẹ già yếu cần được sự chăm sóc của các con sẽ vẫn được giải quyết theo diện visa tạm thời phải gia hạn mỗi năm. Bố mẹ không được xin việc làm, không được hưởng trợ cấp xã hội và người bảo lãnh phải có chứng minh bảo hiểm y tế cho bố mẹ.

Hai thượng nghị sĩ cũng đệ trình xóa bỏ xổ số Visa đặc biệt, cung cấp 50,000 thẻ xanh mỗi năm cho những nước ít người nhập cư vào Mỹ. Số lượng nhập cư theo diện tị nạn cũng bị hạn chế xuống tối đa 50,000 người.

Không có thông tin đề cập đến các dạng nhập cư theo diện đầu tư Visa EB-5 trong dự thảo luật này. Chính phủ Mỹ vẫn còn khá im lặng trong việc đề cập đến diện nhập cư này, so với các chương trình nhập cư khác của Mỹ.

Không giống như tám năm về trước, khi các buổi tranh luận hướng về việc hợp pháp hóa người di trú bất hợp pháp và ủng hộ nhập cư hợp pháp, các cuộc thảo luận dưới thời Tổng thống Trump tập trung vào đẩy mạnh các hàng rào pháp lý đối với người nhập cư.

Dự thảo rất có khả năng sẽ được thông qua khi cả Thượng và Hạ viện điều dưới quyền điều hành của đảng Cộng Hoà.

Source: U.S.News, CNBC