USCIS điều chỉnh quy trình xét xử đơn xin thị thực EB-5

Thứ tư ngày 29 tháng 1 năm 2020

Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ đã chính thức công bố thay đổi quy trình cho Mẫu I-526, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư, từ người tới trước được ưu đãi trước thành hình thức cấp thị thực.

Theo USCIS, cách thức mới này tương ứng với quy trình xem xét cấp visa khác, phù hợp với mô hình Chương trình Nhà đầu tư nhập cư EB-5 hơn và tăng thêm công bằng trong quản lý chương trình. Phó Giám đốc USCIS Mark Koumans cho biết, cách tiếp cận mới này cho phép những người xin đầu tư EB-5 đủ điều kiện từ các quốc gia được chấp thuận một cách kịp thời để được xem xét xin visa.

Sự thay đổi này phù hợp với quy trình xử lý của Mẫu I-130, của đương đơn, trong các danh mục được cho phép đầu tư. Cách tiếp cận mới đơn giản là ưu tiên ngay lập tức và sẽ không tạo ra các quyền ràng buộc về mặt pháp lý hoặc thay đổi các yêu cầu thực chất. Hàng năm những người nộp đơn ở mỗi quốc gia sẽ được phân bổ thị thực EB-5 tốt hơn. Cách mới kiến nghị đang chờ xử lý, sẽ áp dụng kể từ ngày có hiệu lực. USCIS sẽ thực hiện phương pháp tiếp cận thị thực vào ngày 31 tháng 3 năm 2020.

USCIS sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ công khai vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, từ 11:00 sáng đến trưa, để cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi của công chúng về những thay đổi đối với việc quản lý kho lưu trữ đơn I-526. Các ứng viên từ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ đang chờ I-526 cần thông báo công khai về điều này.