Tháng: January 2021

Cập nhật chính sách USCIS: Người thuê nhà không được xem như yếu tố tạo việc tạo việc làm cho nhà đầu tư EB-5

Thứ Hai, ngày 29 tháng 05 năm 2018 Ngày 15 tháng 05 năm 2018, USCIS cảnh báo về trường hợp nhà đầu tư nhập cư (EB-5) và vấn đề liên quan đến việc thuê nhà. Trước đây chính sách của USCIS cho phép các nguyên đơn I-526 sử dụng người thuê nhà là nguồn đáp… Read more »

Điều khoản cải cách EB-5

Thứ năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018 Trong tháng này, các thành viên của quốc hội đã đệ trình bản thảo nhằm cải cách chương trình EB-5 Những đề xuất được gọi là điều khoản cải cách visa đầu tư định cư và trung tâm vùng (EB-5 Reform Act), nếu được phê chuẩn, sẽ… Read more »

Chương trình EB-5 mở rộng đến ngày 19 tháng 1 năm 2018

Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017 Chỉ với vài giờ rỗi để tránh tình trạng chính phủ ngừng hoạt động, vào ngày 21 tháng 12 Hạ viện và Thượng viện đã thông qua giải pháp ngắn hạn tiếp tục (CR) cho các hoạt động tài trợ liên bang đến ngày 19 tháng 01…. Read more »

TƯƠNG LAI CHƯƠNG TRÌNH EB-5

06/20/2017 Henderson Le, The Prime Group Inc. Bộ luật tổng hợp 2017 (The Consolidated Appropriations Act of 2017), thông qua bởi Quốc hội ngày 07/05, gia hạn chương trình EB-5 đến 30/09/2017. Cho đến hôm nay, có hai bộ dự thảo hiện đang trình lên Thượng viện xem xét để quyết định các thay đổi… Read more »

Luật EB-5 sẽ thay đổi thế nào vào 28/04/2017?

07/04/2017 – Henderson Le Theo như dự kiến, dự thảo luật EB-5 mới của chính phủ Mỹ sẽ được trình lên Quốc hội thông qua vào ngày 28/04/2017, thay thế bộ luật cũ đã gần 30 năm tuổi. Tuy nhiên, thành viên cả hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa không thể thống nhất ý… Read more »

Dự thảo luật nhập cư mới cắt giảm nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình.

02/09/2017 Henderson Le, Prime Group. Thượng nghị sĩ Tom Cotton (Arkansas) và David Perdue (Georgia) đã trình lên Quốc hội dự thảo luật nhập cư mới. Dự thảo dự kiến sẽ giảm một nửa số lượng người nhập cư từ 1 triệu xuống 500,000 người mỗi năm. Dự thảo RAISE Act (“Reforming American Immigration for… Read more »