TƯƠNG LAI CHƯƠNG TRÌNH EB-5

06/20/2017
Henderson Le, The Prime Group Inc.

Bộ luật tổng hợp 2017 (The Consolidated Appropriations Act of 2017), thông qua bởi Quốc hội ngày 07/05, gia hạn chương trình EB-5 đến 30/09/2017. Cho đến hôm nay, có hai bộ dự thảo hiện đang trình lên Thượng viện xem xét để quyết định các thay đổi sắp tới cho chương trình EB-5. Bộ dự thảo đầu tiên được trình lên bởi Thượng nghị sĩ Chuck Grassley (Iowa) và Thượng nghị sĩ Patrick Leahy (Vermont). Bộ dự thảo còn lại được trình lên bởi Thượng nghị sĩ John Cornyn (Texas). Điểm khác biệt chính giữa hai bản dự thảo nằm về vấn đề phân chia quyền lợi giữa khu vực thành thị và nông thôn.

Hai bản dự thảo khác nhau về định nghĩa khu vực TEA (Target Employment Area). Dự thảo luật của TNS Grassley ủng hộ một phương án hạn chế hơn khi xét duyệt vùng TEA. Bộ luật nếu thông qua sẽ chỉ cho phép Liên bang ấn định vùng TEA, theo các số liệu điều tra dân số của Liên bang. Dự thảo luật của TNS Cornyn rộng rãi hơn và cho phép các bang có thêm nhiều quyền hạn tự điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế. Dự thảo luật của TNS Cornyn không tính các thành viên gia đình trong tổng số lượng visa cấp hàng năm cho chương trình EB-5. Điều này sẽ giúp tăng số lượng visa lên gấp 3 lần, hỗ trợ giải quyết tình trạng các nhà đầu tư đang phải chờ đợi quá lâu để xin được visa EB-5.

Cả hai dự thảo luật đang nghiên cứu vấn đề tăng số tiền đầu tư tối thiểu lên mức 800,000 USD cho các khoản đầu tư khu vực TEA và 1,000,000 cho các khoản đầu tư ngoài vùng TEA. Tuy nhiên gần đây, TNS Grassley đang nghiêng về biểu quyết theo các chính sách được Cục Di Trú trình lên vào thời kỳ Tổng thống Obama, yêu cầu tăng mức đầu tư tối thiểu vùng TEA lên $1,350,000 và $1,800,000 cho vùng ngoài TEA.

Rất có khả năng các nhà đầu tư nộp đơn I-526 trước thời điểm sửa đổi luật sẽ tiếp tục đầu tư theo luật cũ. Tuy nhiên, TNS Grassley không nhắc đến vấn đề thay đổi hay không đối với các dự án đã lên kế hoạch tài chính trước thời điểm sửa đổi luật. TNS Cornyn cho phép các dự án đã nộp đơn và đang phát triển tiếp tục có một khoảng thời gian vận động tài chính theo luật cũ.

Nguồn: Arnstein & Lehr LLP – Ronald R. Fieldstone