Chương trình EB-5 mở rộng đến ngày 19 tháng 1 năm 2018

Thứ sáu, ngày 22 tháng 12 năm 2017

Chỉ với vài giờ rỗi để tránh tình trạng chính phủ ngừng hoạt động, vào ngày 21 tháng 12 Hạ viện và Thượng viện đã thông qua giải pháp ngắn hạn tiếp tục (CR) cho các hoạt động tài trợ liên bang đến ngày 19 tháng 01. CR được phê chuẩn trong Hạ viện với số phiếu thuận 231-188 , và trong Thượng viện với số phiếu 66-32.
Sau khi thông qua CR, Quốc hội sẽ nghỉ lễ và trở lại làm vào ngày 3 tháng Giêng. CR mở rộng ủy quyền hiện tại cho Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư EB-5 trong khi đó lãnh đạo Quốc hội và các bên liên quan vẫn tiếp tục đàm phán để tìm một biện pháp dài hạn nhằm cải cách và gia hạn lại chương trình. Tái uỷ quyền dài hạn khó có thể được xem là dự luật độc lập riêng lẻ, nó gộp chung cho ngân sách chi tiêu tháng Giêng.
Có một lựa chọn khác cho chiếc xe lập pháp là luật nhập cư cần phải được cải cách, Mitch McConnell (Republican-Kentucky) cho rằng đây là cơ hội hợp tác lưỡng đảng vào năm 2018.

Tạp chí Luật Quốc gia