Gia hạn chương trình trung tâm vùng EB-5

Thứ Năm, ngày 4 tháng 10 năm 2018

Theo IIUSA, thứ Sáu, ngày 28 tháng 09 năm 2018, Tổng Thống Trump ký một văn kiện được tiếp tục gia hạn chương trình EB-5 thêm một thời gian ngắn. Dự luật tạm thời này nhằm gia hạn thêm một khoảng thời gian nữa để chính phủ xem xét quyết định về các chương trình kêu gọi vốn, bao gồm chương trình trung tâm vùng EB-5 đến ngày 7 tháng 12 năm 2018.

Kỳ họp Quốc Hội vừa rồi về việc gia hạn chương trình trung tâm vùng là vào năm 2012. Từ đó trở đi, chương trình liên quan góp vốn vẫn cứ tiếp tục được gia hạn cứ mỗi lần được vài tháng.

Sau đây là biểu đồ lịch sử sử dụng chương trình EB-5 từ năm 1992

Figure. The History of Regional Center Program Authorization, 1992-2018. Adapted from “RC program authorization (12/7/2018),” by S Lazicki, 2018, EB-5 Blog. Retrieved October 4, 2018, from https://blog.lucidtext.com/category/eb-5-law-policy/

Reference:
Invest In the USA (IIUSA). (2018). EB-5 Regional Center Program Extended Through December 7th. Retrieved from https://iiusa.org/blog/eb-5-regional-center-program-extended-december-7th/