Chương trình Trung tâm vùng ngắn hạn EB-5 được gia hạn đến ngày 21 tháng 12 năm 2018

Thứ Sáu ngày 7 tháng 12 năm 2018

Vào thứ Năm ngày 6 tháng 12, Quốc hội đã gửi cho Tổng thống Trump một đạo luật chi tiêu ngắn hạn nhằm lùi thời hạn tinh gọn nội các cho tới ngày 21 tháng 12 năm 2018. Lưỡng viện đã biểu quyết thông qua đạo luật này vào thứ Năm vừa qua. Tổng thống Trump mong đợi đạo luật này được thông qua để ký ban hành các chính sách. Nhờ các chính sách này mà chương trình Trung tâm vùng EB-5 hiện nay sẽ không thay đổi cho tới ngày 21 tháng 12 năm 2018.

Chương trình Trung tâm vùng EB-5 dự kiến sẽ hết hạn vào giữa đêm thứ Sáu, ngày 7 tháng 12. Trong khi Quốc hội tham gia, tổ chức các sự kiện tưởng niệm cựu tổng thống George H.W. Bush, các nhà lập pháp đã quyết định hoãn thời hạn này đến ngày 21 tháng 12.

Thời hạn chương trình được kéo dài thêm hai tuần sẽ mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư trình đơn yêu cầu I-526 cho USCIS, trước khi sự thay đổi chương trình EB-5 có thể xảy ra, theo đó mức đầu tư tối thiểu tăng từ 800.000 đô la lên 1.800.000 đô la. Mặc dù mức tiền đầu tư tối thiểu chưa được tăng lên theo dự kiến, sự gia tăng các phương thức đầu tư sẽ sớm xuất hiện.

Reference:
Werner, E. (2018, December 6). Congress sent President Trump a short-term spending bill Thursday to move back the deadline for a partial government shutdown. Retrieved from https://www.washingtonpost.com/business/economy/house-passes-short-term-spending-bill-setting-up-pre-christmas-shutdown-fight/2018/12/06/208144ce-f4c6-11e8-bc79-68604ed88993_story.html?utm_term=.f94ef845d1d8

Washington Update: EB-5 Regional Center Authorization Receives Short Term Extension until December 21st. (2018, December 6). Retrieved from https://www.marketwatch.com/press-release/washington-update-eb-5-regional-center-authorization-receives-short-term-extension-until-december-21st-2018-12-06