USCIS tại thời gian của Coronavirus 2019

Thứ hai, Tháng ba 30, 2020

Công dân Hoa Kỳ và các dịch vụ nhập cư (USCIS) tạm thời tạm ngưng dịch vụ tại các địa điểm nhằm làm chậm sự lây lan của Coronavirus 2019 (COVID-19). Văn phòng USCIS được lên kế hoạch mở lại vào ngày 7 tháng 4 trừ khi lệnh đóng cửa nơi công cộng được mở rộng thêm thời gian hơn nữa. Mặc dù các địa điểm này được đóng cửa, nhân viên USCIS đang tiếp tục những công việc mà không liên quan đến tiếp xúc với công chúng. Điều đó có nghĩa là văn phòng chương trình đầu tư nhập cư (IPO) đang tiếp tục xem xét đơn xin I-526, I-829, và I-924, và ngừng các trung tâm vùng. Nhà đầu tư EB-5 tại giai đoạn xin thị thực sẽ bị ảnh hưởng tất cả các cuộc hẹn xin lăn tay đã tạm đình chỉ cho đến khi ít nhất ngày 7 tháng tư, tất cả các cuộc hẹn khác sẽ được dời lại lần nữa cho tới khi USCIS hoạt động bình thường.

Reference:
U.S. Citizenship and Immigration Services. (2020). USCIS Response to Coronavirus 2019 (COVID-19). Retrieved from https://www.uscis.gov/about-us/uscis-response-coronavirus-2019-covid-19

S Lazicki. (2020, March 27 EB-5 updates and resources under COVID-19 (updated). Retried from https://blog.lucidtext.com/